Verzuimbeleid op Marimba

Kinderen hebben recht op onderwijs en daarom hanteren wij een duidelijk verzuimbeleid. We vinden het als team heel belangrijk dat kinderen op tijd op school zijn en dat u ze tijdig afmeld bij ziekte of bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts of het ziekenhuis. Via social schools kunt u absentie doorgeven d.m.v. een melding. Zowel ziekmeldingen als bezoeken aan huisarts/ tandarts kunnen op deze manier gecommuniceerd worden met ons.Verder verwijzen we naar ons protocol verzuimbeleid: