Missie - The leader in me

Het mooiste wat je kunt worden ben jezelf

‘Vanuit vertrouwen in jezelf en de ander initiatief durven nemen. Een inspiratiebron zijn voor je omgeving met het einddoel voor ogen’

CBS Marimba is sinds 2017 een “The leader in me school”, een basisschool die werkt vanuit het gedachtegoed van Stephan Covey.

The leader in me ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen. Dat is iets heel anders dan hiërarchisch leiderschap, waarbij het gaat om een gezagsverhouding. Het gaat hier om leidinggeven aan jezelf en inzicht in jezelf en je relatie met de ander. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties.

We werken in de hele school, groep 1 tot en met 8, met hetzelfde symbool: De Boom van de 7 gewoonten.

Stephen Covey is een bekendheid in Amerika. In 1989 schreef hij het best verkochte managementboek allertijden: “de zeven eigenschappen van effectief leiderschap” .De 7 eigenschappen, oorspronkelijk bedoeld voor leidinggevenden, bleken zeer effectief toepasbaar voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen en/of zijn relaties met anderen wil versterken.

De theorie achter de 7 eigenschappen is zo simpel en krachtig dat het zich makkelijk laat vertalen naar “zelf-leiderschap”. Zowel op het niveau van volwassenen, maar ook, zij het speelser, op het niveau van kinderen. En daar ontstond het Covey “Leader in Me-Traject” voor kinderen in de basisschoolleeftijd! Na een zorgvuldige zoektocht naar de voor onze school best mogelijke methodiek ter ontwikkeling van sociale vaardigheden en burgerschap bij kinderen, tekende team van CBS Marimba voor dit traject!