Marimba, een veilige school

Een continu en cyclisch proces in een lerende organisatie

Een kind dat gepest wordt, kan dat zijn hele leven met zich meedragen. Het is daarom van wezenlijk belang dat het kan opgroeien in een veilige omgeving.Dat is een taak van de hele maatschappij. Een leerling die een groot deel van zijn dag op school doorbrengt, moet er dus op kunnen vertrouwen dat ook die er alles aan doet om ervoor te zorgen dat hij een zorgeloze schooltijd heeft en zich ook buiten de muren van het schoolgebouw en online veilig voelt (PO Raad).

Sociale veiligheid is een belangrijke pijler binnen onze school. Als team zijn we elke dag bezig om actief in te zetten op een fijn pedagogisch klimaat, maar bieden we ook grenzen en duidelijkheid. In de onderstaande bijlage vindt u ons beleid op het gebied van sociale veiligheid.