BSO

Vanaf 1 augustus 2007 zijn scholen verplicht dagarrangementen aan te bieden. De school wil u wijzen op mogelijkheden voor voor- en naschoolse opvang. In Spijkenisse bestaat de mogelijkheid Buitenschoolse opvang in te huren. Het bestuur van de VCPO heeft met een aantal van deze organisaties contracten afgesloten met betrekking tot randvoorwaarden zoals: het vervoer van de kinderen en de opvang tijdens studiedagen en dergelijke. Inhoudelijk is en blijft Buitenschoolse opvang een taak en verantwoordelijkheid van ouders.

Namen en adressen van Buitenschoolse opvang zijn via school te verkrijgen. Uiteraard kunt u als ouders ook onderling afspraken met betrekking tot kinderopvang.