Groep 1

Op de Marimba werken we in de kleutergroepen thematisch. We kiezen de thema’s zo, dat ze dicht bij de kinderen liggen (belevingswereld). In de klas worden alle activiteiten zoveel mogelijk rond dit thema ingericht. De kinderen worden uitgelokt een actieve rol te spelen, door mee te denken over de inrichting van het lokaal en van de verschillende spelhoeken. 

Klik voor meer informatie over groep 1/2 hieronder: