Kwalitatief goed onderwijs

Op CBS Marimba gunnen we ieder kind alle kansen binnen zijn of haar mogelijkheden. We volgen de leerlingen door observaties en meetmomenten om te zien of zij zich blijven ontwikkelen. Ons aanbod sluit aan op wat elk kind nodig heeft met daarbij hoge verwachtingen van onszelf als leerkracht, maar ook van onze leerlingen.

Vanaf groep 1 is ons onderwijs doelgericht en daarbij is een goede instructie geven van wezenlijk belang. Wij doen dat op de EDI manier. (expliciet directe instructiemodel) Al onze leerkrachten zijn getraind door Expertis en EDI bekwaam.

Sommige leerlingen hebben wat extra's nodig. Op Marimba bieden wij leerlingen extra oefen- en instructietijd buiten de groep door onze eigen onderwijsassistenten en soms met behulp van experts op de gebieden taal/ lezen en rekenen.