Thematisch werken

Schoolbreed werken wij thematisch. Wat dit inhoudt voor de groepen 1 t/m 3 kunt u lezen in onze visie op het jonge kind.

Van groep 4 t/m 8 werken onze leerlingen drie middagen in de week thematisch.

Aan de hand van een betekenisvol en inspirerend thema, ontwerpen de leerkrachten samen met de leerlingen een vakoverstijgende leerinhoud. Geschiedenis, taal, kunst, schrijfopdrachten, woordenschat en creatieve vakken komen samen en worden in en buiten de groepen uitgevoerd.

Het is de bedoeling dat het thema zichtbaar en voelbaar is in de school, zodat kinderen zich begeven in een rijke, thematische leeromgeving. Elk thema wordt afgesloten op een passende manier waarbij presenteren en tentoonstellen aan bijvoorbeeld ouders een mogelijkheid is, een andere keer maakt de groep een excursie om het thema af te sluiten.

Waarom thematisch werken:

Door vakoverstijgend te werken binnen thema’s, is er ruimte voor onderzoekend leren, persoonlijke invulling en leren van en met elkaar. Losse vakken krijgen betekenis, leerlingen gaan relaties tussen de verschillende domeinen zien. De nieuwsgierigheid en leergierigheid van leerlingen neemt toe, leerkrachten vinden hun onderwijs betekenisvoller en ouders raken meer betrokken!