Jaarplan

Goed onderwijs maken we samen. Het is een gezamenlijke ontdekkingstocht die steeds doorgaat. We kunnen nooit zeggen dat we ‘er’ zijn, omdat we niet weten wat de toekomst ons precies zal brengen. Toch hebben we wel degelijk doelen voor ogen. Daar koersen we ook op en we zijn steeds aanspreekbaar op de vraag of we in de goede richting gaan. Maar we kunnen en willen niet alles in detail vastleggen, omdat we niet precies weten wat we onderweg tegenkomen. We leren gaandeweg bij, en geven onszelf de ruimte om wendbaar te zijn en wellicht andere wegen te kiezen.

Dit jaarplan laat ons reisplan zien voor het komende jaar. Het beschrijft welke doelen, welke richting wij voor ogen hebben, hoe wij het komende jaar met elkaar willen werken en wat we onderweg van plan zijn te doen en met welke beoogde resultaten. Deels doen we dat met elkaar als VCPO, deels kiezen de scholen hun eigen route. We blijven echter één reisgezelschap, het is daarom belangrijk te blijven luisteren naar elkaar, ons te laten beïnvloeden en ons ook te verantwoorden naar elkaar over de gekozen route.

Klik hier om het jaarplan te lezen: